Amser i Gymraeg!

imagesDw i wedi bod yn dysgu Cymraeg ers mis Medi y llynedd.  Mae teulu gyda fi sy’n dod o Gymru, a dw i’n byw yma nawr, felly mae’n amser i dysgu, meddyliais i.

Dw i ddim yn dda iawn, ond dw i’n trio yn galed iawn.  Dw i’n edrych ymlaen i’r cwrs eleni, yn dechrau yn Medi eto.  Dw i wedi gwneud “Mynediad Un”, a mae fy nhiwtor i yn dweud dylwn i golli “Mynediad Dau”, felly bydda i’n mynd ymlaen i “Sylfaen Un”.  Dw i ddim yn gallu aros. 🙂

If you’re interested in learning Welsh and you’re in Wales (or just over the border), it’s worth a peek at the Learn Welsh in Mid Wales website.  That’s how I started learning.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *